MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

A Közgazdaság-tudományi Intézetéből, a Regionális Kutatások Intézetéből és a Világgazdasági Intézetből álló kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaságtudomány, a világgazdaság, a térbeli folyamatok, valamint a más társadalomtudományokkal határos területeken. A központ az elért új kutatási eredményeket publikálja és népszerűsíti, fejleszti a kutatásokhoz szükséges tudományos eszköztárat és a közgazdaság-tudományi és a regionális kutatások számára alkalmas és szükséges adatbázisokat; a szakpolitikák számára levonható következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg, és részt vesz a központ által művelt tudományterületekhez kapcsolódó mesteri és doktori szintű egyetemi oktatási programokban és tananyagfejlesztésekben.

Kutatásaink több szálon kapcsolódnak az Ipar 4.0 Platform tevékenységéhez. A Platform munkacsoportjaiban a KRTK kutatói számára releváns kérdéseket vitatnak meg, elsősorban a következő kérdésköröket elemző munkatársaink számára:

  • a versenyképesség és az innováció gazdaságtana,
  • iparpolitika és újraiparosítás,
  • az Európai Unió fejlesztéspolitikája,
  • közvetlentőke-befektetések (FDI) és

Kutatóink így egyrészt megfigyelőként vesznek részt a munkacsoportok ülésein, másrészt a korábbi elméleti és alkalmazott kutatási projektjeik tapasztalataival, módszertani ismereteikkel, illetve stratégiai és szakpolitikai elemzői megközelítésmódjukkal hozzá tudnak járulni a Platform céljainak megvalósításához.

Phone
+36 72 523 800
Fax
+36 72 523 803