Ipar 4.0 felmérés

2017-04-10

Ipar 4.0 érettséget és általános makrogazdasági helyzetet vizsgáló felmérés

Továbbra is várjuk régi és új tagjaink, valamint a csatlakozni kívánó szervezetek kitöltött kérdőíveit! 

Noha a kérőív még nyitott, az eddigi első körös felmérés eredményeit bemutató riport csatolva megtalálható.

A korszerű információs és kommunikációs technológiák, valamint a gyártó- és a kapcsolódó logisztikai rendszerek mind gyorsabb integrációs folyamatai alapvető változásokat indítottak el az iparban, amiket ma összefoglalóan – a németországi minta után – „Industrie 4.0”-nak (azaz Ipar 4.0-nak vagy I4.0-nak) neveznek. A sokak által forradalminak tartott változások új kihívásokat jelentenek mind az ipari, mind a kutató-fejlesztő szféra számára, és gyökeresen átalakítják a gyártó vállalatok belső működését, üzleti modelljét.

Várható, hogy az Irinyi Tervben is markáns módon megfogalmazott Ipar 4.0 célkitűzések logikus következményeként az eljövendő időszak gazdaságélénkítést szolgáló pályázati konstrukcióiban kiemelten fog az I4.0 szempontrendszer érvényesülni.

A fentiek vezettek oda, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform megbízást kapott a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy határozza meg az Ipar 4.0 stratégiai alapirányait, majd ennek mentén dolgozza ki egy rövid távú cselekvési program alapvetését, később pedig a középtávú iparfejlesztési stratégiát, amely felöleli valamennyi tematikát az infokommunikációs technológiáktól kezdve a kutatás-fejlesztés támogatásán keresztül a digitális kultúra elterjedését szolgáló oktatási rendszer reformjáig.

A feladat teljesítésének első lépéseként kidolgoztuk azt a kérdőívet, amelyet Ön most megkap, s amely kettős célt szolgál:

  • vállalati (mikro) szinten a vállalat egyedi I4.0 képességeinek (készenléti szintjének) felmérését;
  • makró szinten a magyarországi helyzet átfogó megismerését.

A kérdőív a következő linken érhető el:

https://survey.sztaki.hu/index.php/178863?lang=hu

A válaszok kiértékelésével szándékozzuk a stratégia megalkotását megalapozni. Mindezen túlmenően egy indikátorrendszert is létre kívánunk hozni, mely támogatja majd az Ipar 4.0-ra fókuszáló iparfejlesztési stratégia megvalósulásának monitorozását, az előrehaladás mérését.

A második fő részt („Az Ipar 4.0 vállalati minősítés kérdései”) nem iparvállalatoknak nem kell kitölteniük.

A kitöltés bárhol időlegesen megszakítható, és egy felhasználónév, jelszó és email-cím megadásával letárolható, majd a megszakítás pontjától folytatható. Figyelje a képernyőn lévő vezérlőgombokat!

Lehetséges a kitöltés során az oldalak között visszalépni, majd visszatérni egy adott pontra.

A Platform vezetésének elvárása az, hogy minden NTP tag töltse ki a kérdőívet. Kérjük tehát, hogy szervezetén belül a legilletékesebb személynek továbbítsa kitöltésre.

Egyben kérjük azt is, hogy partnereinek is küldje tovább ezt a levelünket, őket kitöltésre buzdítva, hogy az ő véleményüket, helyzetüket is megismerhessük és feldolgozhassuk a készülő stratégiához.

Azok a cégek, illetve kitöltők, akik a kitöltés végén nevüket, cégüket, elérhetőségüket is megadják, értesítést fognak kapni az eredményről, mind az egyéni értékelésről, mind az általános helyzetfelmérő riport következtetéseiről. Az anonim kitöltők sajnos kimaradnak ebből a lehetőségből.