Az I4.0 NTP Gyártás és Logisztikai Munkacsoportja

Az I4.0 NTP Gyártás és Logisztikai MunkacsoportjaA kiber-fizikai rendszerek olyan számítási struktúrák, melyek intenzív kapcsolatban állnak a környező fizikai világgal, a fizikai folyamatokkal, egyúttal kiszolgálják és hasznosítják az interneten elérhető adatelérési és adatfeldolgozási szolgáltatásokat. A kiber-fizikai gyártó- és logisztikai rendszerek (Cyber-Physical Production Systems, CPPS) megalapozhatják a 4. ipari forradalmat, melyet gyakran Industrie/Industry 4.0-ként is említenek.

Az I4.0 Platform Gyártás és Logisztikai Munkacsoportja a fentieknek és a munkacsoport elnevezésének megfelelően olyan súlyponti kérdésekre koncentrál, mint a hazai gyártóiparnak az Irinyi tervben is megfogalmazott, a jövőt alapjaiban meghatározó digitalizálása.

A Gyártás és Logisztikai Munkacsoport főbb céljai a következők:          

•    a hazai gyártóipari és a kapcsolódó logisztikai vállalatok helyzetének és K+F igényeinek I4.0 szempontú felmérése;

•    a felmérés alapján a terület K+F+I súlypontjainak meghatározása;

•    a vállalatirányítási, termeléstervezési és irányítási, felügyeleti, diagnosztikai, stb. megoldásokkal szembeni új igények felmérése;

•    az alapvető információs és kommunikációs technológiák iránti felmerülő igények továbbítása az I4.0 Platform Infokommunikációs Munkacsoportja felé;

•    az oktatással, továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő igények továbbítása az I4.0 Platform Foglalkoztatás, oktatás és tréning Munkacsoportja felé;

•    best practice eljárások, megoldások terjesztése.

A fentiekkel összhangban a Munkacsoport

•    internetes felmérést készít és hajt végre a hazai gyártóipari és a kapcsolódó logisztikai vállalatoknál;

•    a felmérés eredményeit feldolgozza és nyilvánossá teszi;

•    a felmérés alapján intézkedési listát állít fel;

•    összehozza egyrészről a gyártóipari és a kapcsolódó logisztikai vállalatokat, másrészről a termelési logisztikai informatikai megoldásokat fejlesztő és kínáló szervezeteket, harmadrészt az alap információs és kommunikációs technológiákat szolgáltató vállalatokat (matchmaking);

•    hozzájárul a hazai vállalatok digitalizálását elősegítő állami pályázat(ok) megfogalmazásához;

•    összegyűjti és terjeszti a best practice I4.0 eljárásokat és megoldásokat;

•    benchmarking tevékenységet végez és ezzel összefüggésben az Ipar 4.0 Platform keretében a hazai gyártó és logisztikai vállalatok számára megalapítja az Ipar 4.0 Díjat, valamint évente megszervezi és lebonyolítja az ezzel kapcsolatos pályázatot, annak értékelését és az ünnepélyes eredményhirdetést.