Az I4.0 NTPSZ Gyártás és Logisztikai, (kiber-fizikai) Kísérleti Mintarendszerek Munkacsoportja

Az I4.0 NTP Gyártás és Logisztikai MunkacsoportjaA kiber-fizikai rendszerek olyan számítási struktúrák, melyek intenzív kapcsolatban állnak a környező fizikai világgal, a fizikai folyamatokkal, egyúttal kiszolgálják és hasznosítják az interneten elérhető adatelérési és adatfeldolgozási szolgáltatásokat. A kiber-fizikai gyártó- és logisztikai rendszerek (Cyber-Physical Production Systems, CPPS) megalapozhatják a 4. ipari forradalmat, melyet gyakran Industrie/Industry 4.0-ként is említenek.

Az I4.0 Platform Gyártás és Logisztikai, (kiber-fizikai) Kísérleti Mintarendszerek Munkacsoportja a fentieknek és a munkacsoport elnevezésének megfelelően olyan súlyponti kérdésekre koncentrál, mint a hazai gyártóiparnak az Irinyi tervben is megfogalmazott, a jövőt alapjaiban meghatározó digitalizálása, valamint ezen túlmenően és specifikusan, hogy miként lehet az Ipar 4.0-val kapcsolatos hazai technológia, gondolkodásmód és kultúra fejlődését a leghatékonyabban elősegíteni. E fő célkitűzés megvalósításához feltétlen szükséges Ipar 4.0 Kísérleti mintarendszerek létrehozása kutatási, fejlesztési, demonstrációs és oktatási/továbbképzési feladatok elvégzésére.

A Gyártás és Logisztikai, (kiber-fizikai) Kísérleti Mintarendszerek Munkacsoport főbb céljai a következők:

 • a hazai gyártóipari és a kapcsolódó logisztikai vállalatok helyzetének és K+F igényeinek I4.0 szempontú felmérése;
 • a felmérés alapján a terület K+F+I súlypontjainak meghatározása;
 • a vállalatirányítási, termeléstervezési és -irányítási, -felügyeleti, diagnosztikai, stb. megoldásokkal szembeni új igények felmérése;
 • az alapvető információs és kommunikációs technológiák iránti felmerülő igények továbbítása az I4.0 Platform Infokommunikációs Munkacsoportja felé;
 • az oktatással, továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő igények továbbítása az I4.0 Platform Foglalkoztatás, oktatás és tréning Munkacsoportja felé;
 • best practice eljárások, megoldások terjesztése; az Ipar 4.0 különböző technológiai, illetve alkalmazási területeinek koncentrált művelése;
 • a lehetőségek és eredmények demonstrálása;
 • az iparból – különös tekintettel, de nem kizárólagos jelleggel a KKV-kből – érkezett felvetések, ötletek plauzibilitásának, életképességének vizsgálata;
 • az egyes megoldások szabvány-kompatibilitásának ellenőrzése;
 • oktatási, továbbképzési centrumok kialakítása és működtetése.

A fentiekkel összhangban a Munkacsoport

 • internetes felmérést készít és hajt végre a hazai gyártóipari és a kapcsolódó logisztikai vállalatoknál;
 • a felmérés eredményeit feldolgozza és nyilvánossá teszi;
 • a felmérés alapján intézkedési listát állít fel;
 • összehozza egyrészről a gyártóipari és a kapcsolódó logisztikai vállalatokat, másrészről a termelési logisztikai informatikai megoldásokat fejlesztő és kínáló szervezeteket, harmadrészt az alapvető információs és kommunikációs technológiákat szolgáltató vállalatokat (matchmaking);
 • hozzájárul a hazai vállalatok digitalizálását és az Ipar 4.0 mintarendszerek létrehozását elősegítő állami pályázat(ok) megfogalmazásához;
 • összegyűjti és terjeszti a best practice I4.0 eljárásokat és megoldásokat;
 • benchmarking tevékenységet végez és ezzel összefüggésben az Ipar 4.0 Platform keretében a hazai gyártó és logisztikai vállalatok számára megalapítja az Ipar 4.0 Díjat, valamint évente megszervezi és lebonyolítja az ezzel kapcsolatos pályázatot, annak értékelését és az ünnepélyes eredményhirdetést;
 • feltérképezi a külföldön – elsősorban Németországban – létező mintarendszerek, pilot rendszerek célkitűzéseit, felépítését, eszközkészletét, használati módját és eredményeit;
 • javaslatot tesz a Magyarországon létrehozandó egyes Ipar 4.0 rendszerek specifikumára, elhelyezkedésére, kialakítására, valamint rövid- és középtávú működési módjára, üzleti modelljére;
 • figyelemmel kíséri a mintarendszerek kialakítását és üzemeltetését; valamint
 • segíti a mintarendszerek hálózatának kialakítását és összehangolt működtetését.