Az I4.0 NTP Infokommunikációs Technológiák Munkacsoportja

Az I4.0 NTP Infokommunikációs Technológiák MunkacsoportjaA korszerű információs és kommunikációs technológiák valamint a gyártó és logisztikai rendszerek immár elválaszthatatlan evolúciós folyamatai nemcsak új lehetőségeket teremtenek, hanem új, alapvető kihívásokat jelentenek. Az Infokommunikációs Technológiák (IKT) munkacsoport foglalkozik az I4.0 azon szakmai kérdéseivel, melyek az ipar digitalizációját előmozdító nemzeti stratégia implementációjával kapcsolatosak. A Munkacsoport tematikáját a horizontális (értékteremtés lánc mentén történő), vertikális (vállalaton belüli) és a termék teljes életciklusát követő integráció és kommunikáció informatikai feltételei, támogató technológiái és akadályai határozzák meg. A Munkacsoport elsődleges célja azon nemzetközi trendek, kezdeményezések, szabványosítás törekvések felmérése, melyek a közeli jövőben meghatározhatják a hazai iparvállalatok számára mind a korszerű digitális technológiák alkalmazásának, mind pedig a globális értékteremtési láncokba való bekapcsolódásuknak a keretfeltételei. Az IKT munkacsoport ezek ismeretében ajánlások fogalmaz meg a gazdasági ökoszisztéma kialakításában és működtetésében érdekelt összes fél számára.

Infokommunikációs Technológiák munkacsoport fontosabb vizsgálati területei:        

  • referencia architektúrák, szabványok, nyílt szabványok és normák;
  • biztonságos kommunikáció és adatvédelem, kiber-biztonság;
  • szenzorhálózatok, biztonság-kritikus szenzor és automatizált gyártó-, robotikai és logisztikai rendszerek működtetése;
  • nagy adattömegek (big data) hatékony tárolása, kezelése, elemzése és védelme;
  • felhő-alapú vállalati (IaaS, PaaS, SaaS) szolgáltatások, szolgáltatás-orientált technológiák, on-line és mobil szolgáltatások;
  • közvetlen géptől-géphez (M2M) kommunikáció;
  • az ember-gép interakció új, ipar gyakorlat számára is releváns technológiái.

A Munkacsoport a 2020-ig érvényben lévő Nemzeti Infokommunikációs Stratégia valamint az Irinyi Terv stratégia céljaival összhangban, az általa meghatározott fontossági sorrendben vizsgálja a fenti területeken a nemzetközi fejleményeket és fogalmaz meg ajánlásokat mind a hazai IKT szektor, ipari alkalmazók, a kutató-fejlesztő és az ökoszisztéma kialakításáért felelős kormányzati felek számára. Munkájába külső szakértőket is bevonhat. A Munkacsoport szakmai információkkal látja el a Stratégiai Tervezés, ill. Innováció és Üzleti modell munkacsoportokat.