Az I4.0 NTP Innováció és Üzleti modell Munkacsoportja

Az I4.0 NTP Innováció és Üzleti modell MunkacsoportjaAz Innováció és Üzleti modell Munkacsoport foglalkozik a Platformban képviselt vállalkozások, szervezetek igényei alapján – a nemzetközi trendek figyelembevételével – azzal a kérdéssel, hogy a kutatóintézeti és ipari K+F munka irányait miként kell meghatározni, hogy a gazdaság innovációs igényei teljesülhessenek. A közvetlen cél az tagok ipari és intézeti kutatási potenciáljának erősítésén és az innovációs képességük fokozásán keresztül az általános technológiai fejlődés elősegítése és az innováció szélesebb körű hazai elterjesztése. További hozadéka ennek a törekvésnek a kutatástól az ipari termékbe való beépülésig tartó folyamat felgyorsítása.

Ehhez a Munkacsoport közvetlen inputot kap a Platform 3 kifejezetten szakma és I4.0 specifikus munkacsoportjától: az Infokommunikációs technológiák, az Ipar 4.0 (kiber-fizikai) kísérleti mintarendszerek és a Gyártás és logisztika Munkacsoportoktól.

A Munkacsoport a kijelölt területeken erősségek-gyengeségek (SWOT) elemzést végez. Majd a kapott inputot feldolgozva, kiegészítve, a Platform tagok belső együttgondolkodási (brainstorming) készségével gazdagítva, a szakpolitikai szempontokat is tekintve, továbbá a tagok triple-helix kapcsolatrendszerét kiaknázva és szoros kooperációját megvalósítva lehet az I4.0 megvalósítására szolgáló útvonaltervet (roadmap) meghatározni és folyamatosan karban tartani.

Így lehet a Munkacsoport a magyarországi aktív innováció menedzsment egyik meghatározó letéteményese, amelynek hatósugara messze túlmutathat a benne képviselt szervezetek belső K+F+I tevékenységén, s az új ökoszisztémák megjelenését segíti. Ez elválaszthatatlanul együttjár az új üzleti modellekre való átállással is, ami szükségszerű velejárója

  • az értékteremtési hálózatokon átívelő horizontális integrációnak;
  • a szintén hálózatba rendeződő termelési rendszerek vertikális integrációjának;
  • a kutatói, innovatív és mérnöki szemléletnek az egész termékéletciklust átható dominanciájának;
  • a munka világában kialakuló új szociális infrastruktúráknak.

A Munkacsoport ajánlásokat fogalmaz meg ezen új üzleti modellek vonatkozásában.

Az eredmények közvetlenül jelentkezhetnek a technológia transzfer és innováció disszemináció területén, amelyből különösen a KKV-k, a start-up vállalkozások profitálhatnak.