Az I4.0 NTP „Jogi keretek meghatározása” Munkacsoportja

Az I4.0 NTP „Jogi keretek meghatározása” MunkacsoportjaA Jogi keretek meghatározása Munkacsoport első feladata a jelenleg szervezett jogi forma nélküli szabad társulásként létrehozott Platform végső jogi és szervezeti formájának meghatározása és a most csak ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatnak ezt tükröző véglegesítése.  

Fő feladatként a Munkacsoport foglalkozik az Ipar 4.0 (I4.0) mindazon jogi vonatkozásaival, amelyeket a jelenleg elsősorban technikai szempontú megközelítések és akciótervek még kevésbé állítanak előtérbe. A válaszokat, megoldások kidolgozását kívánó jogi kérdések az Ipar 4.0 megvalósításával összefüggő, a digitalizálódó gazdaságban és társadalomban fellépő ismert kockázatokkal és kihívásokkal függenek össze. Mint minden területen, Németország itt is az élen jár ezek tudatosításában és megválaszolásában. Fontos tehát a német mintákra való odafigyelés, a velük való tapasztalatcserén alapuló együttműködés. A munka a kérdések súlya miatt az EU jogharmonizációs tevékenységnek is része kell, hogy legyen (illeszkedés a Digital Single Market Strategy for Europe programhoz).

A jogi kérdések egy sor témacsoportba sorolhatók:

  • Az ember által irányított folyamatok magatartásformáit felváltó gépi irányítási kommunikációs struktúrák;
  • Az EU jogharmonizációhoz szükséges lépések és alkalmazási feltételeik;
  • A kialakuló új szabványok és üzleti működési modellek;
  • Az adatvédelmi problémák, személyiségi jogok és copyright;
  • Az I4.0 környezetében a különféle jogi beleegyező nyilatkozatok, a polgári jog szerinti felelősségvállalás kiegészítése;
  • Az új típusú célpontokra irányuló informatikai támadások kivédési mechanizmusai;
  • A kutatás-fejlesztés és innováció hazai finanszírozását szabályozó jogi keretek továbbfejlesztese, hangolása. 

Általánosságban azt a célt tűzhetjük ki, hogy a Munkacsoport tevékenységének oda kell hatnia, hogy a törvénykezési munkában alapelvvé váljék minden új jogszabálynak a digitális gazdasággal és társadalommal való kölcsönhatására irányuló vizsgálata.