Az I4.0 NTP Ipar 4.0 Kísérleti Mintarendszerek Munkacsoportja

Az I4.0 NTP „Foglalkoztatás, oktatás és tréning” MunkacsoportjaAz Ipar 4.0 Kísérleti Mintarendszerek Munkacsoportja a megvalósítások szempontjából a Platform egyik kulcskérdésére koncentrál, mégpedig arra, hogy miként lehet az Ipar 4.0-val kapcsolatos hazai technológia, gondolkodásmód és kultúra fejlődését a leghatékonyabban elősegíteni. E fő célkitűzés megvalósításához feltétlen szükséges Ipar 4.0 Kísérleti mintarendszerek létrehozása kutatási, fejlesztési, demonstrációs és oktatási/továbbképzési feladatok elvégzésére.

Az Ipar 4.0 Kísérleti Mintarendszerek célja többrétű:     

•    az Ipar 4.0 különböző technológiai, illetve alkalmazási területeinek koncentrált művelése;

•    a lehetőségek és eredmények demonstrálása;

•    az iparból – különös tekintettel, de nem kizárólagos jelleggel a KKV-kből – érkezett felvetések, ötletek plauzibilitásának, életképességének vizsgálata;

•    az egyes megoldások szabvány-kompatibilitásának ellenőrzése;

•    oktatási, továbbképzési centrumok kialakítása és működtetése.

A Munkacsoport tevékenysége során

•    feltérképezi a külföldön – elsősorban Németországban – létező mintarendszerek, pilot rendszerek célkitűzéseit, felépítését, eszközkészletét, használati módját és eredményeit;

•    javaslatot tesz a Magyarországon létrehozandó egyes Ipar 4.0 rendszerek specifikumára, elhelyezkedésére, kialakítására, valamint rövid- és középtávú működési módjára, üzleti modelljére;

•    hozzájárul a hazai Ipar 4.0 mintarendszerek létrehozását elősegítő állami pályázat(ok) megfogalmazásához;

•    figyelemmel kíséri a mintarendszerek kialakítását és üzemeltetését; valamint

•    segíti a mintarendszerek hálózatának összehangolt működtetését.