Az I4.0 NTP Stratégiai Tervezés Munkacsoportja

Az I4.0 NTP Stratégiai Tervezés MunkacsoportjaA Stratégiai Tervezés Munkacsoport foglalkozik mindazon kérdésekkel, hogy az Ipar 4.0 világméretű kihívásaira Magyarországnak milyen válaszokat kell adnia, hogy közelíteni tudjon a legjobb nemzetközi gyakorlathoz és így a hazánk által eddig elért globális ipari versenyképességi vívmányok megőrizhetők, illetve tovább erősíthetők legyenek.

Ehhez felhasználja a Platformban képviselt valamennyi tag tapasztalatát, legyenek azok az alap- és alkalmazott kutatásban, fejlesztésben, az ipari termelésautomatizálás gyakorlati alkalmazásában, a szakemberképzés különböző szintjein mutatkozó feladatok megoldásában, a nemzetközi együttműködés hatékony kiaknázásában.

Eredményeivel, megfogalmazott ajánlásaival segíti a kormányzati szakpolitikai tevékenységet, s ezzel a meghirdetett kormányprogramok sikeréhez kíván tevőlegesen hozzájárulni.

Munkamódszerében különös hangsúlyt fektet a strukturált módszertani megközelítésre. Ennek keretében folyamatosan

  • Elemzi az ipari fejlődés és digitalizáció új nemzetközi trendjeit;
  • Felméri Magyarország specifikus helyzetét az I4.0 vonatkozásban.

Mindezek összefoglalásaként megfogalmazza Magyarország I4.0 szempontú erősségeit és gyengeségeit, hogy a folyamatos építkezésre és a gyengeségek leküzdésére hatékony intézkedési alternatívákat javasolhasson. Ez egy megvalósítható jövőkép kialakításában ölt testet, amely 

  • A közép- és hosszú távú stratégiai célokat fogalmaz meg;
  • Kiemelt kutatás-fejlesztési irányokat, megcélzott kitörési pontokat tűz ki.

Ezekre épülve a Munkacsoport a kormányzati műhelyekkel és döntéshozókkal való állandó együttműködésben hozzájárul Magyarország I4.0 felzárkózási kormánystratégiájának véglegesítéséhez.

Mindezeken felül felügyeli és szakmailag támogatja az NTF Foglalkoztatás, oktatás és tréning Munkacsoport tevékenységét a kormányzati I4.0 humánerőforrás-fejlesztési stratégiájának kialakítására.

A tervezési tevékenység eredményeképpen a kitűzött időhorizontot átfogó implementációs tervet készít és tart karban.

A Munkacsoport a stratégiai célkitűzések teljesülésének követésére szolgáló mérőszámok rendszerének (scorecard) kidolgozásában is vezető szerepet játszik.