IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) 1990 óta van jelen Magyarország gazdasági, fejlesztési, kutatási és innovációs közéletében. A szervezetet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és az Ipari Fejlesztési Bank alapította meg Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány néven, majd 2004-ben alakult át közalapítvánnyá, melynek jogutódja a 2013 januárjától működő IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Az IFKA kapcsolatrendszere szerteágazó, mélyen integrált mind a vállalati, mind a kutatási, mind az oktatási szférába. Ennek köszönhetően hatékonyan tudja szervezeti egységeinek együttes fellépéséből fakadó szinergiákat kihasználni. Közhasznú tevékenységeit szem előtt tartva, széles körű kapcsolatrendszerére, tudására és tapasztalatára támaszkodva segíti a gazdaság keresleti és kínálati oldala közötti összeköttetést az oktatás, a foglalkoztatásbővítés, a kutatás-fejlesztés és innováció, a környezetvédelem, a gazdaságfejlesztés és a logisztika területén, összhangban a nemzeti stratégiai programokkal.

Tevékenységei a hazai és az európai uniós célkitűzésekhez illeszkednek. Közhasznú feladataihoz jelentős források bevonására képes, projektjeivel sikeresen méretteti meg magát hazai és európai uniós, erősen versenyző szakmai környezetben. Kiterjedt szakértői bázisára és szervezeti kompetenciáira alapozva részt vesz a gazdaságfejlesztést célzó hazai, átfogó stratégiák kidolgozásában korábban a Széchenyi és legújabban az Irinyi tervvel összhangban. Eredményei széles körben hasznosulnak, programjainak haszonélvezői a KKV-k, a nagyvállalatok, a műszaki értelmiség, a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek, tágabb értelemben a logisztikai szolgáltatók, hulladékhasznosítók, egészen széles értelemben véve a hazai innovációs közösség.

Az Ipar 4.0 kibontakozása felé tartó jelenlegi időszak lehetőséget kínál arra, hogy megfelelően megválasztott ösztönzőkkel és állami szerepvállalással a jelentős beszállítói tevékenységet is folytató magyar középvállalati szektor rugalmasságát, hatékonyságát és ezáltal nemzetközi versenyképességének növekedését szakmai tapasztalatával az IFKA is támogassa. Ennek keretében a GINOP 1.1.3-16 kiemelt pályázat (Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása) konzorciumának vezetőjeként járul hozzá az Irinyi tervben megfogalmazottak teljesüléséhez.

Szakmai tevékenységei mellett díjakat és ösztöndíjakat gondoz, valamint támogat. Az Innovációs Nagydíj rendszeres támogatója, valamint az Országházban évente átadásra kerülő Szervezeti Innovációs Díj alapítója és gondozója. Emellett számos minőségügyi szervezetet is támogat.

A közhasznú feladatok elősegítéséhez bevételeit Európai Uniós és hazai pályázati forrásokból, ipari megbízásokból, kutatás-fejlesztési munkákból, oktatásból és a kamatbevételből szerzi. Az IFKA MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet.

Cím
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.
Telefon
+36 1 312 2213