Ipari Parkok Egyesület

Az IPE- Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület az egyetlen hazai non-profit szakmai szervezet, mely 22 éve támogatja ipari parkok létrehozását, fejlesztését.
Az IPE tagja az Ipari Park Tanácsnak és a Nemzeti Technológiai Platform vezetésének, amik a nemzetgazdasági miniszter tanácsadó, véleményező és döntés-előkészítő szakmai testületei. Szervezetünk referenciái között ágazati stratégiai tervezés mellett számos fejlesztési koncepció kidolgozása és megvalósítása szerepel.

A Tudományos és Technológiai Parkok fejlesztésére, rendszerré formálására és a következő évek kutatás-fejlesztési központok létrehozásának támogatására az IPE 2016-ban indította el a Nemzeti Tudományos és Technológiai Park Programját.
A Nemzeti Tudományos és Technológiai Park Program célja az ipari park rendszer minőségi fejlesztése, a jövő tudományos-technológiai központjainak megteremtése, a Quadruple Helix és az Irinyi-terv megvalósítási környezetének kialakítása.

Szakmai képviselet
A szakmai fórumokon és a kormányzati döntéshozatalban a legmagasabb szinteken képviselteti magát az IPE.
Az Ipari Park Tanácsban vezető szerepet vállal, a fejlesztési és szabályozási folyamatok kezdeményezője és képviselője, a minősítés rendszer átalakítását és a profiltisztítást végezzük.

Pályázati tervezés
A program struktúrájának, projektjeinek, azok költségvetéseinek és forrásigényének a megtervezését és megvalósítás előkészítését az IPE végzi.
Mindkét program esetében célunk a transzparens, magas hozzáadott értékű és hazai fejlesztéseket hasznosító projektek életre hívása, melyhez dedikált pályázati források rendelése szükséges.

Nemzetközi kapcsolatok
Kiválóak a szakmai együttműködéseink több Gazdasági Vegyesbizottság partnerországával, Belgium, Lengyelország, Bulgária, Tunézia, Azerbajdzsán, Mongólia, Szerbia, Ukrajna, Románia és Irán vonatkozásában, a partnerségek bővítése folyamatos.

Befektetésszervezés
A kiemelt partnerországokban Magyarországi külképviseleteivel, a külgazdasági és a tudományos és technológiai attasékkal folyamatos az egyeztetés a hazai befektetési lehetőség promotálásának és a külföldi igények hazai becsatornázásának érdekében.
Az IPE által megtervezett Ipari Park Portál és a hazai ipari park befektetési portfólió komoly előny jelent környező országokkal folyó versenyben.

Projektgenerálás
Megújuló energia területén önálló naperőművek (saját célra és befektetési szándékkal) és biogáz üzemek fejlesztését, IT területen és a Szupergyors Internet Projekt keretében nagykapacitású adatközpontok és szélessávú hálózati infrastruktúra telepítését, az Ipar 4.0 és az Irinyi terv keretében komplex kutató- és szolgáltatóközpontok létrehozását terveztük meg.
A rendszerszintű, több helyszínen is adaptálható rendszerek mellett egyedi profilra épülő K+F projekteket is elindítottunk, mely a TTP-kben folyó belső vállalati K+F és az egyetemi kapacitások összevonását és parkokban koncentrálását jelenti.

Futó projektek
A szinergia nemcsak a bevont partnercégek és egyetem számára előnyös, jelentősen hozzájárul a park szolgáltatási színvonalának és iparvonzó képességének növekedéséhez is.
A 2015-ben életre hívott DAIA és ZEIS programjaink partneri köre folyamatosan bővül, még ebben az évben 6 különböző pályázat beadását tervezzük a Duna Régió Stratégia keretében.
A ZEIS rendszere összhangban van az Európai Unió zöld és fenntartható iparral szemben támasztott követelményeivel.

Cím
1136 Budapest Tátra utca 4.
Telefon
+36 30 867 0092