Miskolci Egyetem

Miskolci EgyetemA Miskolci Egyetem ma már igazi universitasként működik, hiszen nyolc karán több mint félszáz szakon folytat képzést a Nemzeti Felsőoktatási Törvény által biztosított valamennyi oktatási és képzési szinten: az alapképzéstől a mesterképzésen és a felsőoktatási szakképzésen át egészen a doktorképzésig és a továbbképzésig - az élethosszig való tanulás jegyében.

Köztudott, hogy egyetemünk rendkívül sokszínű és kiváló oktatási, kutatási és nevelési intézmény. A tudományok szabad művelőinek és tanulóinak, mintegy tizennégyezer főnek olyan autonóm közössége, melynek célja a gondolat és a kutatás szabadságának, valamint a gazdaságilag is hasznosulni képes szellemi gyarapodásnak a biztosítása. A Miskolci Egyetemnek azonban – hitünk szerint – van még egy, különleges rendeltetése, hivatása is: nevezetesen az, hogy az Észak-Magyarországi régiónak szellemi tudásközpontja legyen. Akár az ún. uniós gondolkodást, akár a mindennapok reform-gondolatait figyeljük, észre kell vennünk, hogy a gazdasági bezárkózás és a szellemi kézművesség ideje egyaránt lejárt. Az egyetemeknek ma már nemzetközi kitekintésű euro-régiós tudásközpontokként kell működniük, és meggyőződésünk szerint a miénk ilyenként is működik!

Az egyetemek tudást őrző, gyarapító és átadó funkciója ma már egyre inkább kiegészül a gazdaság igényeihez való rugalmas reagálás és a gazdaságfejlesztésben való közvetlen részvétel kötelezettségével.
Hallgatóink a munkaerő-piaci igényekhez jól alkalmazkodó, korszerű oktatási rendszerbe kapcsolódhatnak be. Honlapunkon megismerkedhetnek karaink képzési ajánlatával, olvashatnak hallgatóink életéről, megismerhetik Európa egyik legszebb természeti adottságú campusát: a tanulmányi épületektől a kollégiumokon, könyvtáron, éttermen keresztül egészen a korszerű műhelycsarnokig.

A Miskolci Egyetem jelenlegi vezetése hite szerint a következő évek fejlesztési stratégiájának az eddigi fejlődés szerves folytatásának kell lennie, megtartva a korszerű ismereteket és módszereket, illetve elhagyva mindazokat, amelyeket az idő már meghaladott. Egyetemünkön számos területen – nem csak gazdasági és morális értelemben – megújulás kezdődött, amit a város, a megye és a régió lakossága, a felsőoktatási kormányzat, a megváltozott gazdasági-ipari környezet, és nem utolsó sorban egyetemünk közvéleménye és polgársága is melegen üdvözöl. E megújulás - amely még korántsem ért véget - részeként az egyetem fokozatosan nyitott az ipari partnerei felé, ennek a nyitási folyamatnak lehet katalizátora az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platformhoz való csatlakozás.

Cím
3515 Miskolc, Egyetem út
Telefon
+36 46 565 111