Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

Az újkor beköszöntével a közjó előmozdítása egyre inkább a tudományos és műszaki fejlődés eredményeként létrejött alkotásokra épül. A világ felfedezéséhez kikötőkre és hajókra volt szükség. Az ipar fejlődésével gyárak emelkedtek ki a földből, és idővel olyan termékeket állítottak elő, melyekhez vasutat kellett építeni. A közlekedés mellett az építőipar, a honvédelem, az oktatás, az egészségügy mind-mind a technikai fejlődés haszonélvezői, alkalmazói lettek. Az elektronika, az anyagtudományok, és nem utolsó sorban a matematika fejlődése új, civilizációnk történetében egyedülálló perspektívát nyitott az emberiség számára. A távközlés összezsugorította az időt és a teret, a tömegkommunikáció kinyitotta a társadalmat. Közös emlékezetünk történelmi léptékben mérve egy pillanat alatt a nyomtatott papírról a számítógépek memóriájába költözött, és az interneten keresztül elérhetővé vált. Az informatika és a távközlés mind a gazdaság, mind az állam működésének önálló szektorává nőtte ki magát. Ahogy a XIX. században nem építettek gyárat oda, ahol nem volt vasút, úgy ma sem történnek beruházások ott, ahonnan hiányzik az infokommunikációs infrastruktúra, ez ugyanis előfeltétele a munkaerő képzésének, a fejlett pénzügyi és vállalati kultúrának, valamint a szolgáltatói szemléletű közigazgatásnak.

Van-e az államnak szerepe, feladata az infokommunikációban? A közigazgatás és a szabályozás értelemszerűen állami feladat. Ha a fizetőképes kereslet és a haszon reménye együtt jelenik meg, akkor rövid időn belül ott lesz a piaci kínálat is. Vannak azonban olyan területek, ahol a fejlődés lehetősége mellé nem társul fizetőképes kereslet. A kikötők és vasútvonalak építéséhez hasonlóan az információtechnológia infrastruktúrájának kiépítése, a magas színvonalú műszaki és természettudományos oktatás és kutatás is össztársadalmi érdek és feladat. Ezeket a beruházásokat követi a tőke, a szakképzett munkaerő iránti növekvő kereslet és a prosperitás. A Kormány ezért intenzíven fejleszti az infokommunikáció valamennyi szegmensét, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács pedig tanácsadó testületként segíti ebben a munkában.

A Tanács sokéves szakmai múlttal rendelkező tagjai, és a Szakértői Tanácsadó Testületben dolgozó szakemberek a tudás megosztása érdekében együttműködésre törekednek az ágazat valamennyi szereplőjével, hogy hazánk mielőbb Európa digitális mintaállamává váljon.

Cím
1054 Budapest, Akadémia utca 14.
Telefon
+36 1 322 96 26
Fax
+36 1 322 96 29
E-mail