Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

A kép eltávolítva.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara saját erőforrásaival, hazai és uniós források segítségével a megyei és régiós gazdasági potenciált erősíti és fejleszti. A kamara az Enterprise Europe Network tagjaként közel egy évtizede dolgozik nemzetközi kereskedelemfejlesztési és innovációs programokon és projekteken, nemzetközi láthatóságot és potenciális üzleti kapcsolatokat teremtve Baranya megyében. Nemzetközi üzleti, technológiai és pályázati partnerkereső adatbázisa hasznos segítség a dél-dunántúli régió vállalkozói számára (http://pod.pbkik.hu).

Számos K+F+I szolgáltatással, gazdaságfejlesztő tevékenységgel áll a vállalkozások rendelkezésére, mint a szellemitulajdon-védelem, szellemieszköz-menedzsment, technológiai auditok és technológia transzfer, nemzetközi szintű technológiai profilok készítése ötletekre/kutatási eredményekre, és azok piaci hasznosításának segítésére.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Baranya Megyei Kormányhivatal mellett a pécsi iparkamarát kérte fel a megyei SMART (S3) stratégia szakmai előkészítésére és összeállítására, így a feldolgozóipar, legfontosabb ágazatként a gépipar és az elektronikai ipar kiemelt támogatást élvez a jövőben.

A klaszterfejlesztés területén a Biotechnológiai Klaszter, a Kreatív Ipari Klaszter és a Mecseki Bányászati Klaszter alapítása, illetve az akkreditált Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter és a Magyar Környezettechnológiai Gyártó és Fejlesztő Klaszter alapítása és menedzselése kötődik a kamarához.

Cím
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon
+36 72 507 149
Fax
+36 72 507 152