Pest Megye Önkormányzata

Szabó István

Pest Megye Önkormányzata területi önkormányzat. A megyék szerepének a jogalkotó általi 2012-es újragondolása eredményeként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése a megyei önkormányzatok kötelező feladataiként a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatok ellátását határozta meg.  

Ennek keretében Pest Megye Önkormányzata

  • széles társadalmasítás útján kidolgozza és elfogadja a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve a megyei területfejlesztési programot; 
  • dönt a hatáskörébe utalt VEKOP fejlesztési források felhasználásáról;
  • monitoring bizottságban való részvétele útján közreműködik a VEKOP irányításában, megvalósításuk végrehajtásában;
  • összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit.

Pest Megye Önkormányzata hatályos fejlesztési dokumentumaiban rögzítette, hogy a fejlett technológiák alkalmazása, valamint az ipari tevékenységek és általában az üzleti folyamatok digitalizációja kiemelt jelentőséggel bírnak Pest megyében, valamint a fővárost is magába foglaló metropolisztérségben. A működő vállalkozások száma és összetétele, az ipari és kapcsolódó szolgáltatások egyedi sajátosságai miatt az ipar 4.0 koncepciója egyedi lehetőséget nyújt a termelékenység és a hatékonyság fejlesztésére, mégpedig országos kisugárzással, jelentős mértékű tovagyűrűző hatásokat eredményezve.

Pest Megye Önkormányzata ezért elkötelezett a Platform alapító dokumentumaiban lefektetett célok megvalósítása iránt, és tagként való részvételével támogatni kívánja az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkáját. Tevékenységével hozzájárul a különböző vállalkozások, valamint a vállalkozások és egyetemi, akadémiai tudásközpontok partnerségének erősítéséhez, különösen a stratégiaalkotás és a KKV-fejlesztés területén, valamint elősegíti a kísérleti, innovatív jellegű projektek megvalósulását.    

Cím
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon
+36 1 485 6800