SZTAKI

MTA SZTAKI

A Magyar Tudományos Akadémia 1964-ben alapított Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében (MTA SZTAKI) jelenleg közel 300-an dolgoznak, közülük mintegy 140-en rendelkeznek tudományos fokozattal. Az Intézet jelentős nemzetközi elismertséget szerzett a számítógépes grafika, a számítógéppel segített tervezés és gyártás, a folyamatirányítás, a robotika, az operációkutatás, a numerikus módszerek, valamint a fejlett információs rendszerek és hálózatok terén. 1994-ben a SZTAKI – a régióban elsőként – vált az ERCIM (European Research Consortium of Informatics and Mathematics) tagjává. Az Intézet 2001-ben az információtechnológia, a számítástudomány és a számítógépes irányítás területén elnyerte az EU kiválósági központja címét.

Munkatársaink aktívan közreműködnek témakörük legjelentősebb nemzetközi tudományos szervezeteinek (IEEE, CIRP, IFAC, IMEKO, IAPR) vezetésében és munkabizottságaiban. Számos munkatársunk tagja vezető nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságainak.

 A nemzetközi mércével mérhető, célzott alapkutatási eredményeinkre építjük az itthon és külföldön is hasznosítható informatikai fejlesztéseket és a magas szintű tanácsadási tevékenységet, egy olyan kiválósági központot célozva meg, amely vonzó témákat és körülményeket biztosít a tehetséges fiatalok Ph.D. tanulmányához, tudományos alkotó tevékenységük megkezdéséhez.

 A magas szintű kutatási tevékenység elengedhetetlen feltétele a megfelelő infrastruktúra. Az Intézet kellő időben ismerte fel, hogy tevékenysége fő irányait és új laboratóriumaik (3D internet, robot- és UAV-irányítási, SmartFactory, felhőszámítási kutatólaboratóriumok) kialakítását az informatikai fejlődés jelenleg talán legfontosabb irányzatának figyelembevételével kell meghatároznia, egyúttal bekapcsolódva a kiber-fizikai rendszerek (Cyber-Physical Systems, CPS) világméretű kutatásába.

 Az Intézet egy stabil és független partner mind a K+F+I, mind a szerződés alapú alkalmazott tevékenységek során, mint a rendszertervezés, és –integráció, szakértői tevékenység és a kulcsrakész információs rendszerek. A minőséget elsőrendű kérdésként kezeljük, EN ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal rendelkezünk.

Célzott alapkutatás

·          Számítástudomány

·          Rendszer- és irányításelmélet

·          Mérnöki és üzleti intelligencia

·         Gépi érzékelés és interakció

Fejlesztés és innováció

·          Járműipar és közlekedés

·          Termelésinformatika és logisztika

·          Energia és fenntartható fejlődés

·          Biztonság és felügyelet

·         Hálózatok, hálózati rendszerek és szolgáltatások, elosztott rendszerek

Nemzetközi kapcsolatok

MTA SZTAKI a nemzetközi tudományos együttműködések aktív résztvevője. AZ EU VII. Keretprogramja során 44 támogatást nyert projektben voltunk résztvevők, 8 esetben a konzorciumvezető szerepét is ellátva. Ez a sikersorozat reményeink szerint a H2020 Program kapcsán is folytatódik.

 Az avionikai kutatások tekintetében a Minnesotai Egyetem repüléstechnikai tanszékével, az USA Haditengerészetének Kutatási Hivatalával (ONR), a Bordeaux-i Egyetem rendszerelméleti laboratóriumával, valamint a német (DLR) és európai űrügynökséggel (ESA) ápolt kapcsolataink emelendők ki. Különös jelentőséggel bír a közel egy évtizedes múltra visszatekintő K+F együttműködés a HITACHI-val, mely már számos közös nemzetközi szabadalmat is eredményezett. A termelésinformatika és logisztika témakörrel kapcsolatos alkalmazott K+F és ipari bevezetés jó része az Intézetben 2010-óta működő Fraunhofer-SZTAKI Termelésmenedzsment és -informatika Projektközpont keretében folyik.

 Vállalati K+F kapcsolatok

 Az MTA SZTAKI olyan jelentős nagyvállalatokkal működik együtt, mint a GE, az Audi, a Magyar Telekom, a MOL, a Knorr-Bremse, a Bosch vagy az Opel. A KKV-kkal folytatott technológiatranszfer biztosítja, hogy az intézeti eredmények a lehető legszélesebb körben elterjedhessenek. Az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform az Intézet vezetésével jött létre és működik.

 Részvétel a felsőoktatásban

Az egyetemi graduális és posztgraduális oktatást továbbra is a kutatási tevékenység fontos velejárójaként és a jövőépítés elengedhetetlen feltételeként kezeljük. Az Intézet jelentős számú kutatója folytat oktatási tevékenységet vezető hazai egyetemeken. Átlagosan mintegy 20 PhD hallgató végzi kutatómunkáját az Intézetben, vezető kutatók témavezetése mellett.

 

Cím
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Telefon
+36 1 279 6000
Fax
+36 1 466 7503